New Electric Marine drive

New Electric heeft een hybride diesel-elektrische aandrijflijn voor commerciële scheepvaart ontwikkeld. De aandrijving is 100% elektrisch en S.I. gecertificeerd voor 100 ton (combinatie) gewicht. Deze kan worden aangevuld met een diesel motor als voortstuwing of een diesel generator die dient als backup voor het opladen van de batterij.

Deze aandrijflijn is ontwikkeld om in te zetten op werkboten in de milieuzone. Om dit te kunnen doen zijn de boten S.I. gekeurd door NBKB volgens EEC reglement voor binnenvaart.

Onze marine drive is een hybride aandrijving voor werkschepen en is ontwikkeld in 2 varianten: Parallel- en Serie-hybride. Beide varianten zijn ontwikkeld voor bestaande klanten en zijn al in gebruik of worden binnenkort in gebruik genomen.

Een complete aandrijflijn bestaat uit de elektrische motoren, accu’s in beschermende behuizing en alle benodigde controllers en andere elektrische voorzieningen. De ontwikkeling en de inbouw van bovenstaande aandrijflijnen zijn door New Electric Marine zelf gerealiseerd.

Variant 1: Parallel Hybride: Duw/Sleepboot DORUS 

  • Diesel motor kan worden los geschakeld voor vol elektrisch varen
  • Diesel motor kan  worden aangeschakeld om rechtstreeks voortstuwing van de schroef te verzorgen  
  • Diesel motor kan via gezamenlijke as ook de accu’s opladen, de elektro motoren worden dan als generator gebruikt  

Variant 2: Serie Hybride: Sleepboot JAN sleepdienst Luteijn

  • Elektromotoren verzorgen voortstuwing van de schroef
  • Diesel generator dient voor opladen van de accu’s

Deze projecten zijn mogelijk gemaakt in samenwerking met de provincie Noord Holland

Logo Provincie Noord Holland