Privacy Statement

Op deze pagina treft u het Privacy beleid aan van New Electric. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van New Electric. U kunt ons bereiken door te e-mailen naar sales@newelectric.nl.

Algemeen
Wanneer u iets besteld, een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van New Electric worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt voor support. In dit document kunt u lezen welke gegevens dit zijn, wat er met uw gegevens gebeurd en hoe wij uw gegevens beschermen.

Wat en waarom?
Om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we enkele gegevens van u nodig:

Wanneer u aangemeld bent voor onze nieuwsbrief ontvang u van ons alle aanbiedingen, acties, en nieuws dat we graag met u delen. Enige tijd na uw bestelling kunt u van ons een email ontvangen met de vraag hoe de bestelling bevalt en of u een review wilt achterlaten. Want we horen natuurlijk graag wat u van uw bestelling vindt.

New Electric maakt gebruik van producten, systemen en diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot uw gegevens, bijvoorbeeld als we een verzending direct naar u toe laten sturen vanaf de leverancier. Onze leveranciers kunnen zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of er bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Uw ip-adres wordt onthouden als u op de website komt. Wij gebruiken alle ip-adressen om het verkeer op onze website te meten voor analyses en om onze social media content te koppelen. Dit helpt ons onze website gebruikersvriendelijker te maken en fouten op te sporen. Meer over uw  ip-adres verderop in deze privacy statement.

Privacy
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Dit geldt voor al onze servicekanalen, waaronder e-mail, social media en WhatsApp. Uitzondering hierop is uw IP adres. Uw IP adres wordt gedeeld met Google Analytics en met onze social media kanalen. Meer over uw ip-adres verderop in deze privacy statement.

Het is mogelijk dat New Electric gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. New Electric zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Veiligheid
Wij slaan al uw gegevens op in een beveiligde database en wij zorgen ervoor dat al uw gegevens via een beveiligde verbinding verzonden worden. Wij maken hiervoor gebruik van het Secure Socket Layer protocol (SSL).

Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van New Electric en eventuele door haar ingehuurde ICT bedrijven. New Electric spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw gegevens en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Regelgeving
New Electric houdt zich zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association), de Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

Cookies en ip-adres
Om onze website tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden opgeslagen op uw pc, laptop, mobiele telefoon of tablet. Cookies zijn noodzakelijk om onze website goed, veilig en snel te laten werken. We gebruiken ze bijvoorbeeld fouten in onze website makkelijker op te kunnen sporen.

Wij meten het gebruik van onze website met Google Analytics en we hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. We verzamelen gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. Tevens gebruiken we uw ip-adres en cookies voor tracking zodat we meer informatie krijgen over onze doelgroep op het internet. Wij gebruiken uw gegevens NIET om u herhalende reclames aan te bieden.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruikmaken. Zoekt u meer informatie over hoe u uw browser zo instelt dat u geen cookies meer accepteert dan kunt u de naam van uw browser met de zoekterm “cookies uitzetten” in google of een andere zoekmachine intikken.

Tot slot gebruikt New Electric cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond onze producten. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 1 jaar. Onze cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Aansprakelijkheid
New Electric is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan New Electric.

Uw gegevens inzien
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan New Electric het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt New Electric onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kan u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat New Electric gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt New Electric vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking altijd weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via sales@newelectric.nl om van uw rechten gebruik te maken.

Wijziging
New Electric behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen
Heeft u onverhoopt toch een klacht over hoe we met uw privacy omgaan? Dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.